Yhteistyökumppanit

Sopimuskumppanuus

NT-kuntoutus tekee yhteistyötä eri kumppaneiden kanssa. Jokaisen sopimuskumppanin kanssa tehdään omat yksilölliset sopimukset.

KELA

Lue lisää

NT-Kuntoutuksella on pitkät perinteet kuntoutuksen tuottamisesta eri tahoille. Suurimpana tilaajana meillä on KELA, jonka kanssa meillä on sopimus vaikeavammaisten yksilöterapiapalveluista vuosille 2015-2018. 
Sopimus koskee fysioterapiaa, lymfaterapiaa, lantionpohjanlihasten fysioterapiaa (incoterapiaa) ja allasterapiaa. Teemme kotikäyntejä. Toiminnassamme noudatamme Kelan avoterapiastandardin vaatimuksia.

Fysioterapian toteuttamiseen tarvitaan voimassaoleva kuntoutuspäätös. Miten haen vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta?
Kenelle vaativa lääkinnällinen kuntoutus on tarkoitettu?

VARHA

Lue lisää

Palvelemme Varsinais-Suomen Hyvinvointialuetta (entinen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri sekä alueen kaupungit/kunnat), jonka kanssa meillä on voimassa oleva hankintasopimus. Sopimus koskee fysioterapiapalveluja, lymfaterapiapalveluja ja allasterapiapalveluja.

Lähikunnat

Lue lisää

Toimimme yhteistyössä  lähiseudun sairaaloiden, terveyskeskusten, kuntoutuslaitosten  ja palvelutalojen henkilökunnan kanssa. Lähikunnista mm Kaarinasta, Raisiosta, Ruskolta ja Liedosta tulee meille asiakkaita. Perusturvakuntayhtymä Akseli on perustettu vuonna 2010 Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten kuntien yhtäpitävin päätöksin. Myös näistä kunnista tulee meille asiakkaita.
Kunnat ostavat palveluitamme sillloin, kun niiden oma palvelutuotanto ei riitä. Hyvässä yhteistyössä hoidamme asiakkaitamme kokonaisvaltaisesti ja joustavasti

Valtiokonttori

Lue lisää

Tärkeänä osana toimintaamme on  Veteraanien avokuntoutus.

Vakuutusyhtiöt

Lue lisää

Vakuutuslyhtiöiden  kautta voi hakeutua lääkinnälliseen kuntoutukseen, jos kuntoutuksen tarve johtuu työ- tai sotilastapaturmasta, ammattitaudista tai liikenneonnettomuudesta. Kuntoutuksen kustannukset korvataan tapaturma- ja liikennevakuutuslain mukaan. Asiakas voi aloittaa fysioterapian, saatuaan maksusitoumuksen.

Suomen Kuntoutusyrittäjät

Lue lisää

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n tavoitteet;
Yhdessä vahvemmat
Toimialamme ääni on voimakkaampi, kun toimimme yhdessä. Tästä olemme varmoja ja haluamme tuoda sen myös päättäjien ja palveluiden käyttäjien tietoon.
Yrittäjän turvaverkko
Autamme kuntoutusyrityksiä menestymään. Luomme parempaa toimintaympäristöä kuntoutusyrittäjille ja nostamme kuntoutuksen tunnettuutta sekä kuluttajien että päättäjien keskuudessa.
Kattavin ja jäsentensä arvostama
Ollessamme kattavin kuntoutusalan yrittäjäjärjestö haluamme olla kaikkien jäsentemme arvostama. Kehittämällä toimintaamme ansaitsemme jäsenistön arvostuksen.

Potilasasiamies

Lue lisää

Potilasasiamies neuvoo ja ohjaa potilaslain soveltamisessa, muistutuksen tekemisessä, potilasvahinkoasioiden käsittelemisessä ja vahingonkorvausasioissa. NT-kuntoutuksen potilasasiamiehenä toimii;

Asianajaja Ismo Saarinen 
Nuijamiestentie 5 B
00400 Helsiki
09 477 2356 
ismo.saarinen@saarinenlaw.fi

Jäsenyydet

NT-kuntoutus on jäsenenä ja tekee yhteistyötä monen eri fysioterapia-alan erikoisyhdistyksen kanssa.

Lounais-Suomen neuroyhdistys

Lue lisää

Lounais-Suomen neuroyhdistys toimii avoimena kohtaamispaikkana MS-tautia ja harvinaisia neurologisia sairauksia sairastaville ja heidän läheisilleen.

Lounais-Suomen fysioterapeutit

Suomen Lantionpohjan fysioterapeutit

Lue lisää

Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry on perustettu vuonna 1993, jolloin yhdistyksen nimi oli Suomen Urogynekologinen Fysioterapiayhdistys. Nimi vaihtui muutama vuosi perustamisen jälkeen Suomen Kontinenssifysioterapiayhdistykseksi ja vuonna 2008 yhdistyksen vuosikokous muutti nimen nykyiseksi. Yhdistys on Suomen Fysioterapeutit ry:n erikoisalayhdistys, ja jäsenemme ovat asianmukaisesti koulutettuja, laillistettuja fysioterapeutteja, joiden toimialana on koko maa.

Suomen Aikuisneurologinen fysioterapiayhdistys

Lue lisää

Suomen Aikuisneurologinen fysioterapiayhdistys ry. eli Sanfy perustettiin Helsingissä 1986. Sanfy on Suomen fysioterapeutit ry:n jäsenyhdistys, toimialana on koko maa. Yhdistyksen päättävä elin on kerran vuodessa kokoontuva vuosikokous, joka valitsee yhdistyksen hallituksen. Yhteistyön varmistamiseksi hallituksen jäsenet pyritään valitsemaan eri puolilta Suomea. 

Suomen Fysioterapeutit

Lue lisää

Suomen Fysioterapeutit tuottaa runsaasti ammatillista tietoa arjen työn tueksi. Pidämme tärkeänä fysioterapian tutkimusta ja näyttöön perustuvia käytäntöjä.

Suomen Lymfahoito

Lue lisää

Suomen Lymfahoito ry, Lymfterapi i Finland rf:n perustivat mm. ensimmäiset saksalaisen Földi-koulun Suomessa kouluttamat lymfaterapeutit v. 1990. Tällä hetkellä jäseniä on runsaat 400. Useimmat ovat peruskoulutukseltaan fysioterapeutteja, mutta joukossa on myös esimerkiksi sairaanhoitajia, kuntohoitajia, toimintaterapeutteja, jalkaterapeutteja ja hierojia.

Kanta

Lue lisää

Kanta tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisia palveluja, jotka hyödyttävät kansalaisia sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita. Kanta-palvelut ovat ulottuvillasi asuitpa missä päin Suomea hyvänsä. 

Kanta-palvelujen käyttäjiä ovat kansalaiset, apteekit, terveydenhuolto ja sosiaalihuolto. Sekä julkisen terveydenhuollon että yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajat käyttävät Kanta-palveluja. 
Kanta-palvelut muodostavat ainutlaatuisen palvelukokonaisuuden.

Järjestöt ja yhdistykset

Järjestöjen ja yhdistysten toimintaan kuuluu muun muassa erilaisia vertaistuen muotoja, edunvalvontaa, koulutusta ja valmennuksia.

Aivoliitto

Lue lisää

Aivoliitto on järjestö kaikille heille, joilla on kielellinen erityisvaikeus tai jotka ovat sairastaneet aivoverenkiertohäiriön (AVH). Autamme ja tuemme jäseniämme elämään hyvää arkea. Teemme myös aivot ja puheen kattavaa kansanterveystyötä, jonka vaikutukset ulottuvat koko yhteiskuntaan.

Neuroliitto

Lue lisää

Neuroliitto on valtakunnallinen kansanterveysjärjestö, joka edustaa MS-tautia ja eteneviä harvinaisia neurologisia sairauksia sairastavia sekä heidän läheisiään. Liitto toimii sairastavien edunvalvojana pyrkien edistämään heille tärkeitä asioita yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja soveltamiskäytännöissä. Liitto myös tuottaa palveluita, mm. kuntoutusta, asumispalveluita ja ohjaus- ja neuvontapalveluita. Liitolla on 24 jäsenyhdistystä. Liitto perustettiin vuonna 1971 ja se toimi vuoteen 2015 saakka nimellä Suomen MS-liitto ry.

CP-liitto

Lue lisää

Suomen CP-liitto on valtakunnallinen vammais- ja erityisliikuntajärjestö, jonka kohderyhmään kuuluvat cp-, mmc- ja hydrokefaliavammaiset lapset, nuoret, aikuiset ja heidän läheisensä sekä henkilöt, joilla on motorisen oppimisen vaikeus tai lievempiä motoriikan vaikeuksia.

Lihastautiliitto

Lue lisää

Lihastautiliitto on valtakunnallinen vammaisjärjestö, jonka päämääränä on tukea lihassairaiden ihmisten oikeutta tasa-arvoiseen, monimuotoiseen ja hyvään elämään. Sen tärkeimpiä palvelumuotoja ovat oikeuksien valvonta, sopeutumisvalmennus sekä tiedottaminen.

Muut yhteistyötahot

Lue lisää

Palvelutalot, hoivakodit, kuntien apuvälinekeskukset, liikuntatoimistot,
Avustajakeskus: välittää avustajia ja oppaita mm. näkö-, kuulo- ja liikuntavammaisille sekä muistisairaille henkilöille.

Aivovammaliitto

Lue lisää

Aivovammaliitto on aivovammautuneiden ihmisten ja heidän läheistensä etujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää aivovammaisten henkilöiden suoriutumista yhteiskunnassa itsenäisesti ja yhdenvertaisina muun väestön kanssa. Toiminnan tavoitteena on myös aivovammojen tutkimuksen, hoidon ja ennaltaehkäisyn kehittyminen.

Suomen Parkinson-liitto

Lue lisää

Suomen Parkinson-liitto ry on valtakunnallinen kansanterveys- ja vammaisjärjestö. Liitto tekee työtä Parkinsonin tautia, dystoniaa, Huntingtonin tautia ja muita liikehäiriösairauksia sairastavien ja heidän omaistensa elämänlaadun parantamiseksi. Jäsenistönsä osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia liitto kehittää jäsenyhdistystensä kanssa vapaaehtoistoiminnan vertaistukiverkostoa vahvistamalla. 

Kuntoutusportti

Lue lisää

Kuntoutusportti kokoaa kuntoutuksen ajankohtaistiedon.
Uutisten, tapahtumatietojen ja artikkeleiden kautta tavoitat kuntoutusalan tuoreesti.

Ota yhteyttä

 

02 251 8400

fysioterapia@nt-kuntoutus.fi

Verkatehtaankatu 4, 20100 Turku

NT-Kuntoutus

NT-Kuntoutus

Aukioloajat

Maanantai - torstai 8.00 – 18.00
Perjantai 8.00 – 16.00

Ajanvaraus

Maanantai 8.00 – 16.00
Tiistai - perjantai 8.00 – 15.00

Copyright  NT-kuntoutus 2023  | Tietosuojaseloste  | Potilasasiamies  |