NT-Kuntoutuksen tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä.
Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä
NT-kuntoutus
Yhteystiedot:Verkatehtaankatu 4 (6krs), 20100 Turku

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Mari Kostiainen / NT-kuntoutus
Verkatehtaankatu 4 (6krs), 20100 Turku

3. Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri

4. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Asiakassuhteen hoitaminen.
Kirjanpidon laatiminen.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan yksilöintitiedot; nimi, syntymäaika, yhteystiedot.
Tiedot asiakkaan varaamista palveluista.
Tiedot palveluiden toimittamisesta.
Laskutustiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröidyn antamat tiedot.
Rekisterin pitäjän omassa toiminnassa keräämät tiedot.
Rekisteröidyn suostumuksella seuraavilta rekisterin pitäjiltä siirtyneet tiedot: Kela, TYKS, terveyskeskukset, hoitava lääkäri.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Terapiapalaute rekisteröidylle itselleen.
Rekisteröidyn suostumuksella hoidosta vastaavalle lääkärille ja maksajalle (esim. Kela).

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä ja/tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto: Lukitussa tilassa.
ATK:lla käsiteltävät tiedot: Asiakashallinta-ohjelmaa pääsee käyttämään vain organisaation jäsen henkilökohtaisella salasanalla. Rekisteröidyn tiedot ovat salassa pidettäviä; tietoja pääsee selaamaan vain rekisteröidyn oma fysioterapeutti.

10. Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tietojensa oikeellisuuden asiakashallintajärjestelmästä.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia korjaamaan häntä koskevat virheelliset tiedot.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Tiedot päivitetty 30.01.2024