MUITA YHTEISTYÖTAHOJA

Toimimme yhteistyössä  lähiseudun sairaaloiden, terveyskeskusten, kuntoutuslaitosten  ja palvelutalojen

henkilökunnan kanssa. Lähikunnista mm Kaarinasta, Raisiosta, Ruskolta, Liedosta ja Maskusta tulee meille asiakkaita.


Kunnat ostavat palveluitamme sillloin, kun niiden oma palvelutuotanto ei riitä. Hyvässä yhteistyössä hoidamme asiakkaitamme kokonaisvaltaisesti ja joustavasti


Tärkeänä osana toimintaamme on  Veteraanien avokuntoutus.


Vakuutuslyhtiöiden  kautta voi hakeutua lääkinnälliseen kuntoutukseen, jos kuntoutuksen tarve johtuu työ- tai sotilastapaturmasta, ammattitaudista tai liikenneonnettomuudesta. Kuntoutuksen kustannukset korvataan tapaturma- ja liikennevakuutuslain mukaan. Asiakas voi aloittaa fysioterapian, saatuaan maksusitoumuksen.


Palvelutalot, hoivakodit, kuntien apuvälinekeskukset, liikuntatoimistot,
Avustajakeskus: välittää avustajia ja oppaita mm. näkö-, kuulo- ja liikuntavammaisille sekä muistisairaille henkilöille.